»KAKO LAHKO VPLIVAM NA MANJŠE KOLIČINO ODPADKOV?«

Na manjšo količino odpadkov lahko vplivamo z zmanjševanjem nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in reciklažo.

Zdravo hujšanje je naravno hujšanje

Zmanjševanje nastajanja odpadkov

Nastajanje odpadkov lahko preprečimo tako, da zmanjšamo število odpadkov, ki jih uporabljamo , saj posledično tudi zavržemo manj stvari. Kupujte izdelke, ki se lahko večkrat uporabijo – steklenice namesto plastenk, baterije za ponovno polnjenje, vrečke iz blaga… Kupujte izdelke, ki imajo malo odpadne embalaže. Izdelek, ki ga redno uporabljate, kupite v večji embalaži (praviloma so le-ti tudi cenejši glede na količino). Pisalniški papir lahko uporabite na obeh straneh. Papirnate brisače zamenjajte s krpami iz blaga. Na poštni nabiralnik lahko nalepite nalepko, ki prepoveduje vnos nepotrebnega reklamnega materiala. Stvari, ki jih več ne potrebujete, ne zavrzite. Podarite jih nekomu, ki jih potrebuje.

Ponovna uporaba

Ponovna uporaba pomeni, da izdelke uporabljamo vedno znova. Primerna je predvsem za trde predmete, ki morajo zdržati večkratno uporabo, kot so košare, zaboji, palete itd.

Reciklaža

Reciklaža pomeni, da material, ki smo jih že uporabili, pretvorimo v nove uporabne vire. Med vsemi odpadki, ki nastanejo, je kar 50 % takšnih, ki so primerni za recikliranje. Papir in kartonsko embalažo (lahko) ponovno predelajo v časopise, revije, škatle, papirnate posode, robčke, papirnate brisače, toaletni papir, pleničke, škatle za jajca in prtičke. Ena tona papirja ohrani 17 dreves in 40 m3 vode! Steklo in stekleno embalažo (lahko) predelajo v steklene vlakna za ilozacijsko volno, keramične ploščice, steklene zabojnike, steklenice, kozarce za vlaganje… Embalažo (lahko) predelajo v novo embalažo, pipe za vodo, preproge, spalne vreče, avtomobilske dele, čopiče… Aluminij se uporablja za nove pločevinke. Z recikliranjem ene pločevinke prihranimo dovolj energije, da lahko ena žarnica sveti 12 ur ali televizor 3 ure.  

1 tona reciklirane plastike ohrani dve toni nafte in veliko energije. Biološki odpadki se (lahko) pridelajo v kompost.

Ločeno zbiranje odpadkov

Z ločenim zbiranjem odpadkov zmanjšamo količino odloženih odpadkov na danes prepolnih odlagališčih. V Sloveniji vsako leto odložimo 700.000 ton komunalnih odpadkov, skupno pa na naša smetišča odložimo okoli 3 milijone ton odpadkov Če jih bomo zbirali ločeno, bomo prispevali k zmanjšanju na deponije odloženega materiala in s tem manjšim emisijam toplogrednih plinov. Tako bomo prispevali k manjši obremenjenosti okolja, k zdravju narave in človeka. Z ločevanjem odpadkov pa bomo tudi zmanjšali lastne stroške za odvoz smeti.

Več statističnih podatkov o količini odpadkov v Sloveniji si lahko ogledate v že objavljenem članku V Sloveniji 47 % večja pridelava nevarnih odpadkov.

Komentiraj

Email naslov je tajni.